Candidate Expenditure Statement

53-LONI 54-MURADNAGAR 55-SAHIBABAD 56-GHAZIABAD 57- MODINAGAR
1-AMIT KUMAR 1-AJAY PAL SINGH 1-AMARPAL SHARMA 1-AKHILESH KUMAR 1-MANJU SHIWACH
2-MADAN BHAIYA 2-AJIT PAL TYAGI 2-ANSHU MONEY DHAWAN 2-AKILA BEGUM 2-MOHAMMAD ALI
3-NANDKISHOR 3-ARUNESH KUMAR TEOTIYA 3-JAGDAMBA PRASAD 3-ATUL GARG 3-NIZAM
4-NASEEM 4-ASHOK KUMAR SHARMA 4-JALALUDDIN 4-DHIRENDRA 4-RAM ASHREY SHARMA
5-RASHID MALIK 5-MOOLCHAND 5-NAVNEET 5-K K SHARMA 5-RAM KUMAR
6-ZAKIR ALI 6-NATTHU SINGH CHAUDARY 6-PREM CHAND 6-KIRAN 6-SUDESH SHARMA
  7-RAMASARY PRASAD 7-RAKESH 7-MAHESH CHAND GAUTAM 7-SUMIT KUMAR
  8-RAVIDUTT 8-RAVJEEV SHARMA 8-MATLUB AHMAD 8-VISHANT
  9-ROHTASH SINGH CHAUHAN 9-SUDHIR BHARDWAJ 9-SHAMSHER RANA 9-WAHAB
  10-SUDHAN KUMAR 10-SUNIL KUMAR SHARMA 10-SULTAN SINGH  
  11-SURENDRA PRAKASH 11-VIKRAM SINGH 11-SURESH BANSAL  
  12-TAJ CHAUDHARY   12-VIKAS MALHOTRA  
      13-VIKRAM